Sirküler arama:
Toplam 14 sirküler bulundu.

1 |  2

No Tarih Konu
14 30/12/2021 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik
13 09/11/2021 Tasfiye sürecinde bekleme süresi 3 aya düşürüldü.
12 26/10/2021 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile kooperatifler ve üst kuruluşlarının denetimlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yapılan değişiklikler.
11 29/09/2021 28 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi’nde yayımlanan Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu hakkında
10 24/06/2021 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin karar hakkında
9 18/06/2021 Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında yönetmelik yayımlandı.
8 04/06/2021 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması hakkında Yönetmelik
7 30/04/2021 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6 09/04/2021 Hamiline yazılı pay senetlerinin merkezi kayıt kuruluşu’na bildiriminin ve kayden izlenmesinin usul ve esasları
5 11/03/2021 VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında