Geçici Vergi Oranları

Yıl Kurumlar vergisi mükellefleri Gelir vergisi mükellefleri
2022 %23 %15
2021 %25 %15
2020 %22 %15
2019 %22 %15
2018 %22 %15
2017 %20 %15
2016 %20 %15
2015 %20 %15
2014 %20 %15
2013 %20 %15
2012 %20 %15
2011 %20 %15
2010 %20 %15
2009 %20 %15
2008 %20 %15
2007 %20 %15