Beyan ve Ödeme Süreleri

Beyanname adı Beyanname verme zamanı* Ödeme zamanı
Yıllık gelir vergisi

Mart ayının son günü

Mart ve Temmuz aylarının son günleri
Kurumlar vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü
Geçici vergi 1. dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici vergi 2. dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici vergi 3. dönem 17 Kasım 17 Kasım
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) Takip eden ayın 26'sı

Beyanname verme süresi içinde

Damga vergisi Takip eden ayın 26'sı Beyanname verme süresi içinde
Katma değer vergisi** Takip eden ayın 28'i

Beyanname verme süresi içinde

Banka ve sigorta muameleleri vergisi  Takip eden ayın 15'i Beyanname verme süresi içinde
* 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.

** 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.