Beyan ve Ödeme Süreleri

Beyanname adı Beyanname verme zamanı* Ödeme zamanı
Yıllık gelir vergisi (Basit usul)

Şubat ayının son günü

Şubat ve Haziran aylarının son günleri
Yıllık gelir vergisi

Mart ayının son günü

Mart ve Temmuz aylarının son günleri
Kurumlar vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü
Geçici vergi 1. dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici vergi 2. dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici vergi 3. dönem 17 Kasım 17 Kasım
Geçici vergi 4. dönem 17 Şubat 17 Şubat
Muhtasar** Takip eden ayın 26'sı

Beyanname verme süresi içinde

Damga vergisi Takip eden ayın 26'sı Beyanname verme süresi içinde
Katma değer vergisi Takip eden ayın 26'sı

Beyanname verme süresi içinde

Banka ve sigorta muameleleri vergisi  Takip eden ayın 15'i Beyanname verme süresi içinde
* 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.
** Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında verilenler ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahildir.