Skip to Content
vergiresim

20 Soruda Türkiye’de Yeni Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülüğü

16 Mart 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde 3 seri numaralı "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı" yayınlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi kapsamındaki 13 sayılı Aksiyon Planı'nın Türkiye'de mevcut transfer fiyatlandırması mevzuatına dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Taslak Tebliğ kapsamında Türkiye'de mukim Çok Uluslu İşletmeler için 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli ve "Ana Rapor", "Ülke Raporu" ve "Ülke Bazlı Rapor" olmak üzere üç aşamalı yeni bir transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü planlanmaktadır. Böylelikle, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından öngörülen dokümantasyon kurallarıyla uyumlu ve mevcut düzenlemeye göre oldukça geniş bir transfer fiyatlandırması raporlama standardına geçilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışmada Türkiye merkezli çok uluslu işletmeler ile yurtdışı merkezli olup Türkiye'de iştirak ve ortaklıklar vasıtasıyla faaliyet gösteren firmaları 2016 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak bekleyen yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar konusunda kısa soru ve cevaplar şeklinde hazırlanmış açıklamalara yer verilmiştir.


Saygılarımızla,

EY Türkiye

PDF ve E-kitap: