Sirküler arama:
Toplam 24 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
24 04/08/2020 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikler
23 29/07/2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan dijital mecralar komisyonu’na ilişkin çalışma usul ve esaslar hakkında
22 23/06/2020 VERBİS’e kayıt süreleri uzatıldı.
21 18/05/2020 Sermaye şirketlerinde kâr dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici maddenin uygulanma usul ve esasları hakkında tebliğ yayımlandı.
20 12/05/2020 Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere ilişkin BDDK yönetmeliği yayımlandı.
19 08/05/2020 Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları" ile ilgili kişisel verileri koruma kurulunun (kurul) 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı
18 08/05/2020 Yurt dışına kişisel veri aktarımında hazırlanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru
17 08/05/2020 KVK Kurulu tarafından yurtdışı veri aktarımı ile açık rıza ve aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin Kanun’un genel hükümlerine aykırılıktan dolayı idari para cezası kesilmiştir.
16 30/04/2020 Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma süresinin uzatılmasına dair 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
15 11/04/2020 Kişisel verilerin uluslarası alanda aktarımında bağlayıcı şirket kuralları