Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

Yıllar Tutar (TL)
2019 19,00
2018 16,00
2017 14,00
2016 13,70
2015 13,00
2014 12,00
2013 12,00
2012 11,70
2011 10,70
2010 10,00
2009 10,00