Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

Yıllar Tutar (TL)
2021 25,00
2020 23,00
2019 19,00
2018 16,00
2017 14,00
2016 13,70
2015 13,00
2014 12,00
2013 12,00
2012 11,70
2011 10,70
2010 10,00
2009 10,00