Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları

  T.C. Merkez Bankasınca açıklanan VUK
Uygulandığı dönem İskonto faiz oranı Avans faiz oranı Reeskont oranı*
13.06.2020'den itibaren % 9 % 10 % 10
21.12.2019-12.06.2020 % 12,75 % 13,75 % 13,75
11.10.2019-20.12.2019 % 17,25 % 18,25 % 18,25
29.06.2018-10.10.2019 % 18,50 % 19,50 % 19,50
31.12.2016-28.06.2018 % 8,75 % 9,75 % 9,75
14.12.2014-30.12.2016 % 9,0 % 10,5 % 10,5
27.12.2013-13.12.2014 % 10,25 % 11,75 % 11,75
21.06.2013-26.12.2013 % 9,5 % 11,0 % 11,0
20.12.2012-20.06.2013 % 13,5 % 13,75 % 13,75
19.06.2012-19.12.2012 % 16,0 % 16,5 % 16,5
29.12.2011-18.06.2012 % 17,0 % 17,75 % 17,75

* Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği durumlarda bu oranın kullanılması gerekmektedir. (238 seri numaralı VUK Genel Tebliği)