Skip to Content
vergiresim

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2023

Vergi sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla kira gelirleridir.

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirler olarak tanımlanmış ve yine aynı Kanun’da belirtilen koşullarla beyana ve vergiye tabi kılınmıştır.

Bu koşullara uyan kira gelirlerinin, elde edildiği yılı izleyen yılın mart ayının sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Konusunda uzman personelimiz tarafından hazırlanan “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2023” adlı bu Rehber’de; gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bazı genel açıklamalar yapılmakla birlikte, esas olarak, sahibi bulunduğu gayrimenkulü “konut” veya “iş yeri” olarak kiraya veren gerçek kişilerin, bu gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla, hemen hemen her konuya ilişkin açıklamalar örneklerle desteklenmiştir.

“Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2023” adlı bu Rehber’in, 2023 yılında konut veya iş yerinden kira geliri elde eden gerçek kişilerin karşı karşıya oldukları güçlükleri aşmalarında yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla,
EY Türkiye

 

 

“Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2023” adlı Rehber’imiz gerçek kişilerin kira gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla ve
13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

PDF ve E-kitap:

Geçmiş Yıllar:

Tarih PDF E-Dergi
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012  
2011  
2010  
2009  
2008