Şirket birleşmelerinde şirketlerin uluslararası ticaret işlemlerinin kontrol edilmesi ve muhtemel risklerin denetim ve analizinin yapılması