• Gümrük vergileme unsurları analizi (gümrük kıymeti, menşei ve tarife tespiti),
  • İthalatta vergi uygulamaları (gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Diğer meli yükümlülükler),
  • İthalatta özel uygulamalar ((Royalti ve lisans ödemeleri, dolaşım belgeleri ve menşe sertifikaları (A.TR, EUR.1, Form A, Fatura Beyanı) istisnai kıymet ve yatırım teşvik uygulamaları),
  • Gümrük Rejimleri (serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, hariçte işleme, antrepo, geçici ithalat, transit, ihracat),
  • Gümrük ve uluslararası ticaret uygulamalarında risk ve fırsat analizinin yapılması,
  • Ticaret politikası önlemlerinde risk analizi yapılması (kota, anti damping, gözetim uygulamaları)