• İdari aşamadaki düzeltme talepleri ve itirazlarına ait danışmanlık hizmetleri
  • İdari yargı aşamasındaki konular ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri