Bu kapsamda sunulan hizmetlerimiz; İşletmelerin uluslararası ticaret ile ilgili işlemlerinin kontrol edilmesi ve muhtemel risklerin denetim ve analizinin yapılmasıdır.