• İşletmelere gümrük ve uluslararaası ticaret kapsamında eğitim verilmesi,
  • Gümrük ve uluslararası ticarete ilişkin yeni gelişmelerden şirketlerin haberdar edilmesi.