vergiresim

Teşvik Uygulaması 2011

Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olan teşvik paketi açıklanmıştır.

Söz konusu teşvik paketi kapsamında yapılan açıklamalar, 16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile yaşama geçirilmiştir. Yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olan söz konusu Karar'da temel olarak teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlara sağlanan teşvik ve desteklerin neler olduğu ve bunların uygulanma koşullarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat oldukça karmaşık ve teknik konular içerdiğinden, uygulamaya geçildiğinde birçok konuda tereddütlerin ortaya çıkacağı tahmin edilmiş ve bu anlamda "100 Soruda Teşvik Uygulaması - 2009" adlı çalışmamız, anılan düzenlemede yer alan teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla siz değerli okurlarımızla paylaşılmıştır.

1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda değinilen 2009/15199 Sayılı Karar'da bazı değişiklikler yapılmıştır. Getirilen yeni düzenlemeleri de içerecek şekilde güncellenen "100 Soruda Teşvik Uygulaması - 2011" adlı çalışmamız, anılan düzenlemelerde yer alan teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmamızda ele alınan konuların mevzuatın tümünü kapsaması mümkün olmadığından, yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermesi de beklenmemelidir. Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerle ilgili olarak özellikle Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların takip edilmesinin faydalı olacağını hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede hazırlanmış olan çalışmamızın yeni yatırım planları bulunan girişimcilere yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

Ernst & Young Türkiye

 

"100 Soruda Teşvik Uygulaması - 2011"başlıklı çalışma, girişimcilere 2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen değişiklikleri de içerecek şekilde 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek amacıyla ve 10 Haziran 2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi ve teşvik mevzuatının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Tüm Yayınlar