vergiresim

Teşvik Uygulaması 2009

Ülkemizde en yoğun etkisi istihdam üzerinde hissedilen global ekonomik krizin atlatılabilmesi için Hükümet tarafından çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemler kimi zaman tüketimin canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen KDV veya ÖTV indirimleri olarak, kimi zaman da işletmelerin işçi çıkarmasının önüne geçmek amacıyla istihdamın yükünün bir kısmının Devlet tarafından karşılanması olarak karşımıza çıkmıştır.

Kriz önlemleri konusunda en kapsamlı çalışma ise kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle başlayan süreç olarak görülmektedir. Sözü geçen Kanun 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekle beraber, bazı hükümlerinin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilerin kullanılması gerekiyordu.

Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin  devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olan teşvik paketi açıklanmıştır.

Söz konusu teşvik paketi kapsamında yapılan açıklamalar, 16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yaşama geçirilmiştir. Yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olan bu Karar’da temel olarak teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlara sağlanan teşvik ve desteklerin neler olduğu ve bunların uygulanma koşullarına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat oldukça karmaşık ve teknik konular içerdiğinden, uygulamaya geçildiğinde birçok konuda tereddütlerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu anlamda “100 Soruda Teşvik Uygulaması-2009” adlı çalışmamız, bu düzenlemelerde yer alan teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamızda ele alınan konuların mevzuatın tümünü kapsaması mümkün olmadığından, yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermesi de beklenmemelidir. Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerle ilgili olarak özellikle Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların takip edilmesinde fayda olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu çerçevede hazırlanmış olan çalışmamızın yeni yatırım planları bulunan girişimcilere yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

Ernst & Young Türkiye

 

 

 

“100 Soruda Teşvik Uygulaması-2009” konulu çalışma, girişimcilere 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek amacıyla ve 31.08.2009 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi ve teşvik mevzuatının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Tüm Yayınlar