Skip to Content
vergiresim

Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması-2012

Hükümet tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslar arası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olan yeni teşvik paketi açıklanmıştır.

Söz konusu teşvik paketi kapsamında yapılan açıklamalar, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile yaşama geçirilmiştir. Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş olan söz konusu Karar'da temel olarak, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlara sağlanan teşvik ve desteklerin neler olduğu ve bunların uygulanma koşullarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler de 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" sonrasında "100 Soruda Teşvik Uygulaması - 2009", 2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda yapılan değişiklikler sonrasında da "100 Soruda Teşvik Uygulaması – 2011" adlı çalışmalarımız,anılan düzenlemelerde yer alan teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla siz değerli okurlarımızla paylaşılmıştı.

2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır. 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu karara ilişkin olarak yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ" uyarınca teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması – 2012 adlı çalışmamız hazırlanmıştır.

Çalışmamızda ele alınan konuların mevzuatın tümünü kapsaması mümkün olmadığından, yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermesi de beklenmemelidir. Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerle ilgili olarak özellikle Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların takip edilmesinin faydalı olacağını hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede hazırlanmış olan çalışmamızın yeni yatırım planları bulunan girişimcilere yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla.
Ernst & Young Türkiye

 

 

"100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması – 2012"başlıklı çalışma, girişimcilere 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) çerçevesinde belirlenen teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek amacıyla ve 15 Ekim 2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi ve teşvik mevzuatının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

PDF ve E-kitap:


 

Geçmiş Yıllar:

Tarih PDF
2016
2012
2011
2009