vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2009

Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 yılı başında başlayan vergi kanunlarının yeniden yazılması çalışmaları kapsamında ele alınan ilk kanundur. Kanunun yazılması aşamasında konuyla ilgili kamu görevlilerinin yanı sıra, üniversite ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan geniş ve yetkin bir kadro katılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edilerek birçok hükmü 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca kanunda çok önemli değişiklikler olmamıştır. Öncelikle Kanunun bütününü içeren ve Bakanlığın kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlediği 1 seri numaralı tebliğ yayınlanmıştır. Sonrasında yayınlanan 2, 3 ve 4 seri numaralı tebliğlerle, kanunun değiştirilen hükümleri ile uygulamada ortaya çıkan tereddütler ile ilgili konular hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Kurumlar vergisi uygulamacıları açısından en önemli bölümlerden biri de hiç şüphesiz istisna kazançlara ilişkin hükümlerin yer aldığı maddelerdir. Bunun yanında OECD Transfer Fiyatlandırma Rehberi'ne uygun olarak hazırlanan transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümler 2007 yılından itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte örtülü sermaye müessesesinde yapılan değişikliklerle konu objektif kriterlere bağlanmış, kontrol edilen yabancı kurum müessesesi de mevzuatımıza 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile girmiştir.

Nisan ayı kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ay olduğu için, bu kanun hükümlerinin açıklandığı dokümanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte bu ihtiyaca yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında beyanname verilirken uygulamacılar açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna açıklık kazandırabilmek için başta istisna kazançlar olmak üzere, özellik arzeden konular hakkında "100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2009" isimli bu çalışma hazırlanmıştır.

Bu çalışmamızın konuyla ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
Ernst & Young

"100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2009" konulu çalışmamız genel bilgi vermek amacıyla ve 10 Nisan 2010 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Tüm Yayınlar