Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


43.     Serbest bölgede faaliyet gösteren kurumlar ve şubeler, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine tabi midir?

Serbest bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri ile kurumların serbest bölgede faaliyet gösteren şubelerinin, merkezleri ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine tabidir.

44.     Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formu doldurma gibi bir zorunlulukları var mıdır?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurtiçi ve yurtdışı ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım yada satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

45.     Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu var mıdır?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

46.     Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca rapor hazırlaması gerekir mi?

Kurumlar vergisi mükellefleri, serbest bölge şubeleri ile yaptıkları işlemleri, hazırlayacak oldukları Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edeceklerdir. Ancak bu mükelleflerin serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca rapor hazırlamasına gerek yoktur.

47.     Serbest bölge işlemleriyle ilgili peşin fiyatlandırma anlaşması yapma olanağı var mıdır?

Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğleri uyarınca, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür.