Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


98.     Serbest bölgede faaliyet veren firmalara ait bina, arazi ve arsalar için emlak vergisi ödeme yükümlülüğü var mıdır?

Emlak Vergisi Kanunu’nda gerek bina vergisi ve gerekse de arazi vergisi ile ilgili muafiyetlerin belirlendiği maddelerde, serbest bölgelerde bulunan bina ve arazilerin emlak vergisinden muaf tutulmasına dair bir hükme yer verilmediğinden, serbest bölgede faaliyet gösterenlere ait bina, arazi ve arsalar için emlak vergisi yükümlülüğü bulunmaktadır.