Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


42.     Serbest bölgelerde gerçekleşen devir ve birleşme hallerinde istisna nasıl uygulanır?

Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. maddesiyle 19. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan faaliyet ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devralan kurum adına yenilenmesi ve yenileme işlemi sonrası da devralan şirketin bölgede faaliyet gösteriyor olması durumunda, devralan şirket istisnadan faydalanmaya devam edebilecektir.

Sadece faaliyet ruhsatının devri veya satın alınması şeklinde gerçekleşen işlemlerde, ruhsatı devir veya satın alan firmanın kurumlar vergisi istisnasından faydalanması mümkün değildir.