Sirküler arama:
Toplam 165 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17

No Tarih Konu
125 21/08/2020 Venezuela Cumhuriyeti Menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında düzenleme yapıldı.
124 18/08/2020 Bazı bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalinde anti-damping önlemi uygulanacak.
123 11/08/2020 Gümrük Yönetmeliği’nde Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile ilgili hükümlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır.
122 05/08/2020 Bazı tarım ürünleri, gıda katkıları ve içeceklere ilave gümrük vergisi getirildi.
121 05/08/2020 Bazı gıda ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.
120 27/07/2020 2020’de süresi dolan ve 2021’de süresi dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi.
119 23/07/2020 GEKAP kapsamındaki bazı konularla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni düzenlemeler yapıldı.
118 22/07/2020 Bisiklet ve motosiklet lastiklerine uygulanan dampinge yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
117 17/07/2020 Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Maddesinin uygulanması hakkında açıklamalar yapıldı.
116 16/07/2020 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin 2020/17 Sayılı Genelge yayımlandı.