Sirküler arama:
Toplam 37 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
37 24/05/2024 Çin menşeli split klima eşyasının ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
36 24/05/2024 73.15 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kimi eşyanın ithalinde uygulanan dampinge karşı önlemin Avrupa Birliği (İspanya hariç) üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığı iddiası üzerine, bahse konu önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
35 24/05/2024 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunulmuştur.
34 20/05/2024 Çin menşeli granit eşyasının ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
33 20/05/2024 39.21, 82.08, 83.01, 91.05, 96.09 ve 96.13 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan muhtelif eşyaya ilişkin gözetim uygulamasında değişiklik yapılmıştır.
32 16/05/2024 73.18 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyaya ilişkin gözetim uygulamasında değişiklik yapılmıştır.
31 16/05/2024 68.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı mineral yünlerin ithalinde gözetim uygulaması getirilmiştir.
30 15/05/2024 Elektrikle çalışan duvar saatlerinin ithalinde uygulanan ve süresi dolacak olan dampinge karşı vergi için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
29 15/05/2024 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Uygulunan Ticari Kalite Denetimi Tebliği’nin kapsamında değişiklik yapılmıştır.
28 14/05/2024 3903 tarife pozisyonunda sınıflandırılan polistiren cinsi eşyaya yönelik damping soruşturması açılmıştır.