Sirküler arama:
Toplam 40 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
40 24/06/2021 Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (Advanced Cargo Information) (ACI-ACID) uygulamasının başlangıç tarihi ertelenmiştir.
39 22/06/2021 Çin menşeli 7009.91 pozisyonu altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar” ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
38 22/06/2021 Bazı işlemlerde imza sirküleri ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır.
37 22/06/2021 7326 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
36 14/06/2021 Mısır’ın Nafeza (Pencere) Sistemi ve Gönderi Ön Bilgilendirme (Advanced Cargo Information) (ACI-ACID) uygulamasına ilişkin yazı yayımlandı.
35 11/06/2021 Filistin STA, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.
34 09/06/2021 Gümrük vergilerini de içeren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını içeren Kanun yayımlandı.
33 02/06/2021 Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik bir damping soruşturması açıldı.
32 02/06/2021 4 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde (Geçici İthalat) bazı değişiklikler yapılmıştır.
31 02/06/2021 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.