Skip to Content

No: 118

Tarih: 22/07/2020

Konu:

Bisiklet ve motosiklet lastiklerine uygulanan dampinge yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


22 Temmuz 2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile, aşağıda detayları verilen ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Menşe Ülke

GTİP

Tanım

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı

4011.50.00.00.00

“bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”

4013.20.00.00.00

“bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”

8714.99.90.00.00

“diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” 

“diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı

4011.40

“motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”

4013.90.00.00.11

“motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”

8714.10.30.00.00

“tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”

“tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”

 

GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

Söz konusu eşyaya ilişkin meri önleme ulaşmak için tıklayınız...

Soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

Bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94