No: 55

Tarih: 17/04/2020

Konu:

Yeni Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.


Özet: 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başta 3 ay süreyle işçi çıkarma yasağı olmak üzere çalışma hayatına ilişkin yeni tedbirler içeren Kanun’da bazı ödemelere ilişkin ertelemeler de yer almaktadır.

Bunun yanında söz konusu Kanun’da, sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebileceğine ilişkin düzenleme de bulunmaktadır.14 Nisan 2020 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan ve yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla alınan önlemleri içeren Kanun Teklifi hakkında 14 Nisan 2020 tarihli ve 054 numaralı sirkülerimizle bilgilendirme yapılmıştı.

Söz konusu Teklif “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla Genel Kurul’da kabul edilerek, 7244 sayıyla 17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başta 3 ay süreyle işçi çıkarma yasağı olmak üzere çalışma hayatına ilişkin yeni tedbirler içeren Kanun’da bazı ödemelere ilişkin ertelemeler de yer almaktadır.

Bunun yanında söz konusu Kanun’da, sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebileceğine ilişkin düzenleme de bulunmaktadır.

7244 sayılı Kanun'a ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79