No: 54

Tarih: 14/04/2020

Konu:

Yeni Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.


Özet: “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 14 Nisan 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Söz konusu Teklif’te;

- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,

- Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi hizmet desteği sağlanması,

- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışında yürütülmesine izin verilebilmesi,

gibi salgın hastalıkla mücadele konusunda alınacak ekonomik tedbirler yer almaktadır.

Kanun Teklifi’nde ayrıca sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılına ilişkin net dönem kârlarının yalnızca %25’ini dağıtıma konu edebilmelerine ilişkin düzenleme de bulunmaktadır.“Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 14 Nisan 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Söz konusu Teklif’te özetle;

1. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi hizmet desteği sağlanması,

2. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,

3. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,

4. Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesi,

5. Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılması,

6. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,

7. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışında yürütülmesine izin verilebilmesi,

konusunda düzenlemeler yer almaktadır.

Teklif’in 11. maddesiyle ise sermaye şirketlerince 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak kâr dağıtımlarına bazı sınırlamaların getirilmesi öngörülmektedir. Buna göre sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yalnızca %25’inin dağıtımına karar verilebilecektir. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecektir. 

 

Kanun Teklifi'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 315 30 00

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 315 30 00