Sirküler arama:
Toplam 108 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

No Tarih Konu
108 17/11/2020 Kesinleşmiş borçlara yapılandırma getiren ve vergi mevzuatında bazı değişiklikler içeren Kanun yayımlandı.
107 05/11/2020 TEYDEB mali rapor hazırlama kılavuzu güncellendi.
106 30/10/2020 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kanun Teklifi’nin “Vergi alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin hükümleri.
105 28/10/2020 2021 yılının başından itibaren başlayacak “Değerli konut vergisi” mükellefiyeti hakkında hatırlatmalar.
104 27/10/2020 Mücbir sebep kapsamında ertelenen ve 27 Ekim’de ödenmesi gereken vergilerin “Borç yapılandırması”na ilişkin yasa teklifi çerçevesinde değerlendirilmesi.
103 19/10/2020 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi ile vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler.
102 17/10/2020 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.
101 16/10/2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.
100 07/10/2020 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
99 07/10/2020 Sahte belge düzenleme riski yüksek olanların mükellefiyetinin terkin edilmesine ilişkin esasları belirleyen Tebliğ yayımlandı.