Sirküler arama:
Toplam 75 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8

No Tarih Konu
75 04/07/2022 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2022-31.12.2022).
74 04/07/2022 1 Temmuz 2022’de Meclis Genel Kurulunda kabul edilen 7417 sayılı Kanun’un “Varlık barışı” ile ilgili düzenlemeleri.
73 04/07/2022 7417 sayılı Kanun’un, nakdi sermaye artışında indirim uygulaması ile finans kurumlarının KV oranının yürürlük tarihinde değişiklikler içeren düzenlemeleri.
72 04/07/2022 2022 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.
71 04/07/2022 Sadece elektrik motorlu olan binek otomobilleri için ÖTV oranına esas matrahlar ile yeni ÖTV oranları belirlendi.
70 01/07/2022 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak alt ve üst sınırları.
69 01/07/2022 1 Temmuz 2022’den itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.
68 01/07/2022 Noterde düzenlenen taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisna olacaktır.
67 29/06/2022 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
66 28/06/2022 Döviz ve altın dönüşümlü mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin %0 oranlı stopaj kararının yürürlük maddesi değiştirildi.