Sirküler arama:
Toplam 94 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
94 28/09/2023 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %31,75 olarak belirlendi.
93 26/09/2023 2021 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2023 tarihi itibarıyla doluyor.
92 26/09/2023 2022 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2023 tarihinde doluyor.
91 07/09/2023 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
90 01/09/2023 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %26,75 olarak belirlendi.
89 29/08/2023 Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme süresi uzatıldı.
88 10/08/2023 Fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerindeki binde 2 BSMV (KGV) Danıştay tarafından iptal edildi.
87 31/07/2023 Gelir vergisi, MTV ve 7440 sayılı Kanun’un ödeme süreleri ile bazı bildirim, oluşturma ve yüklenme süreleri uzatıldı.
86 31/07/2023 Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
85 28/07/2023 Ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.