No: 42

Tarih: 21/03/2019

Konu:Geçici olarak yapılan KDV, ÖTV ve tapu harcı oran indirimlerinin süresi uzatıldı.

Özet: 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranını % 8’e,

- İşyeri ve konut tesliminde tapu harcı oranını binde 15’e,

geçici olarak düşüren Bakanlar Kurulu Kararının uygulama süresi 31 Aralık 2019 tarihine,

- Mobilya teslimlerinde KDV oranını % 8’e,

- Beyaz eşya ve bazı elektrikli aletlerde ÖTV oranını % 0’a,

- Ticari araç teslimlerinde KDV oranını % 1’e,

- Bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlarda ÖTV oranını % 0’a,

- Bazı binek otomobillerinde ÖTV oranlarını 5 ilâ 15 puan arasında,

geçici olarak düşüren Cumhurbaşkanı Kararlarının uygulama süreleri ise 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 287 ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla, bazı mallara ilişkin katma değer dergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV) ve tapu harcı oranlarında geçici süreyle indirimler yapılmıştı.

21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirim süreleri 30 Haziran ve 31 Aralık 2019 tarihlerine kadar uzatılmıştır. Kapsama giren işlemler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Bazı konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranı

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 18 oranında KDV’ye tabi olan konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı % 8’e düşürülmüştü.

Ardından 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı gün yürürlüğe giren 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işyerleri de (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31 Ekim 2018 tarihine kadar kapsama dahil edilmişti.

Yukarıdaki hükümlerin uygulama süresi; önce 31 Aralık 2018 tarihine (287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) ardından 31 Mart 2019 tarihine (535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) kadar uzatılmıştı.

Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre normalde % 18 oranına tabi konutlar ile işyerlerinin tesliminde KDV oranı 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

2. İşyeri ve konut satışlarında harç oranı

Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede “Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar” yer almaktadır.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile binde 20 oranında uygulanan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü.

Yukarıdaki hükmün uygulama süresi; önce 31 Aralık 2018 tarihine (287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) ardından 31 Mart 2019 tarihine (535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) kadar uzatılmıştı.

Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre konut ve işyerlerinin satışında tapu harcı oranı 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) binde 15 olarak uygulanmaya devam edecektir.

3. Mobilya teslimlerinde KDV oranı

31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karar’ın eki listede yer alan malların (mobilya) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8’e düşürülmüştü. Bu hükmün uygulanma süresi daha sonra 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listede yer alan mobilyalarda KDV oranı, 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

 

Kapsama giren malların listesi, 1 Kasım 2018 tarihli ve 109 numaralı sirkülerimizde yer almaktadır.


4. Beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlarda ÖTV oranı

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karar’ın eki listede yer alan malların (buzdolapları, dondurucular, termosifonlar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazları gibi) ÖTV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0’a (sıfır) indirilmişti. Bu hükmün uygulanma süresi daha sonra 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.


Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listede yer alan beyaz eşya ve bazı elektrikli aletler için ÖTV oranı, 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 0 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Kapsama giren malların listesi, 1 Kasım 2018 tarihli ve 109 numaralı sirkülerimizde yer almaktadır.

5. Ticari araç teslimlerinde KDV oranı


287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 GTİP numaralı malların (ticari araçlar) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştü. Bu hükmün uygulanma süresi daha sonra 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 GTİP numaralı mallar için (ticari araçlar) KDV oranı, 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 1 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Ancak, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri yukarıdaki mallar (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklendikleri KDV’ler dahil edilmeyecektir.

 

Kapsama giren malların listesi, 1 Kasım 2018 tarihli ve 110 numaralı sirkülerimizde yer almaktadır.

 

6. Bazı binek otomobillerinde ÖTV oranı
 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karar’ın eki listede yer alan bazı mallara (binek otomobilleri) ilişkin ÖTV oranlarında, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 5 ilâ 15 puan arasında değişen indirimler yapılmıştı. Bu hükmün uygulanma süresi daha sonra 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Bu kez 21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listede yer alan bazı binek otomobillerindeki indirimli ÖTV oranları, 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaya devam edecektir.

Kapsama giren malların listesi, 1 Kasım 2018 tarihli ve 110 numaralı sirkülerimizde yer almaktadır.


7. Bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların ÖTV oranı

31 Aralık 2018 tarihli ve 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere aşağıda GTİP numaraları verilen malların (bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmişti.

GTİP Numarası

Eşyanın tanımı

Vergi oranı

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

- Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

% 0

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

% 0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

% 0

 

21 Mart 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre yukarıda GTİP numaraları ve tanımına yer verilen mallar için ÖTV oranları 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 0 (sıfır) olarak uygulanmaya devam edecektir.

Yukarıdaki malların indirim öncesinde ÖTV oranları sırasıyla; % 8, % 3 ve % 3 olarak uygulanıyordu.

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79