No: 110

Tarih: 01/11/2018

Konu:Yılsonuna kadar geçerli olmak üzere, ticari araçlarda KDV oranı, bazı binek otomobillerinde ise ÖTV oranı düşürüldü.

Özet: 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 GTİP numaralı malların (ticari araçlar) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştür.

 

- Sirkülerimiz ekindeki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan bazı malların (binek otomobilleri) ÖTV oranlarında, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 5 ilâ 15 puan arasında değişen indirimler yapılmıştır.I. Yılsonuna kadar ticari araç teslimlerinde KDV oranı % 1’e düşürüldü

31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (ticari araçlar) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştür.

 

Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

 

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

 

Söz konusu düzenleme 31 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


II. Yılsonuna kadar bazı binek otomobillerinde ÖTV oranları düşürüldü

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan bazı mallara (binek otomobilleri) ilişkin ÖTV oranlarında, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 5 ilâ 15 puan arasında değişen indirimler yapıldı.

 

31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme ile belirlenen yeni ÖTV oranları, eski oranlarla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Eski oran (30.10.2018 ve öncesi)

Yeni oran (31.10.2018-31.12.2018)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

% 15

% 5

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

%15

% 5

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

% 10

% 5

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

 

 -- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

% 15

% 5

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

% 10

% 5

- Diğerleri

 

 

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

 

  --- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

% 45

% 30

  --- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar

% 50

% 35

  --- Diğerleri

% 60

% 60

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

 

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

 

 

   ---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

% 45

% 30

   ---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp 135.000 TL’yi aşmayanlar

% 50

% 35

   ---- Diğerleri

% 60

% 60

  --- Diğerleri

 

 

   ---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

% 100

% 100

   ---- Diğerleri

% 110

% 110

 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

 

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

 

 

   ---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

% 100

% 100

   ---- Diğerleri

% 110

% 110

  --- Diğerleri

% 160

% 160

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

  --- Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

% 3

% 3

  --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

% 7

% 7

  --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

% 15

% 15

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70