No: 46

Tarih: 11/04/2012

Konu:

Yeni teşvik paketi açıklandı.


Özet: 5 Nisan 2012 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik paketi açıklanmıştır. Bu açıklama ve  bir sonraki gün Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak yeni teşvik sisteminin genel hatları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Yeni teşvik sistemi 4 ana başlık halinde incelenebilir. Bunlar;

- Genel teşvik uygulamaları,

- Bölgesel teşvik uygulamaları,

- Büyük ölçekli yatırımların teşviki,

- Stratejik yatırımların teşviki,

olarak sıralanmaktadır.

Yeni teşvik sistemi kapsamındaki tüm yatırımlar için KDV istisnası ve gümrük muafiyeti uygulanacaktır. Genel teşvik uygulamaları dışında diğer üç kategori için aynı zamanda vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak ve yatırım yeri tahsis edilecektir.

Bölgesel teşvik uygulamaları ile stratejik yatırımlar için faiz desteği de yeni teşvik sisteminde sağlanacak destek unsurlarındandır. KDV iadesi ise sadece stratejik yatırımlar için geçerli olacaktır.

Yeni teşvik sistemindeki bölgesel teşvik uygulamasında ülkemiz 6 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Yatırım hangi ilde yapılıyorsa o ilin içinde bulunduğu bölge için belirlenmiş olan destek ve teşvikler uygulanacaktır. Ancak;

- OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

- Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar,

vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir.

Diğer taraftan teşvik sistemi kapsamında VI. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesi 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

Hükümet tarafından açıklanan bu teşvik ve destekler, Kanun değişikliklerinin ardından ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının çıkarılması ve bu kararların uygulama usullerinin yer aldığı ikincil mevzuatın yayınlanması sonrasında uygulanabilecektir.5 Nisan 2012 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik paketi açıklanmıştır. Bu paket hazırlanırken TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve YASED başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, birliklerle, derneklerle, bireysel yatırımcılarla yoğun istişarelerde bulunduklarını belirten Başbakan, ilgili tüm bakanlıkların bu yeni teşvik sistemi üzerinde koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir.

Bunun Hükümetin uygulamaya koyacağı dördüncü teşvik paketi olacağının hatırlatan Başbakan, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında da dönemin ihtiyaçlarını gözeterek teşvik sistemini yenilediklerini ayrıca belli dönemlerde kısmi teşvikleri uygulamaya koyduklarını belirtmiştir.

Amaçları arasında ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi bulunan yeni teşvik sisteminde, 2009 yılında, 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan teşvik ve desteklerin bir çoğununa yer verildiği görülmektedir. Bunlardan bir kısmının kapsamı yeni teşvik sistemi ile genişletilmektedir. Diğer taraftan paketin özellikle stratejik yatırımlar olmak üzere özel alanlara yeni teşvikler içerdiği de görülmektedir.

Bu sirkülerimizde Başbakan'ın açıklamaları ile bir sonraki gün Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında yeni teşvik sistemi hakkında genel bilgiler verilecektir.

Hükümet tarafından açıklanan ve aşağıda genel çerçevesine yer verilen teşvik ve desteklerin, bu açıklamaların ardından otomatik olarak uygulamaya geçmesi söz konusu değildir. Uygulamanın fiilen başlayabilmesi için gerektiği durumda Kanun değişikliklerinin yapılarak, ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının çıkarılması ve bu kararların uygulama usullerinin yer aldığı ikincil mevzuatın yayınlanması gerekmektedir. Diğer taraftan belirtilen teşviklerin uygulanabilmesi için, bu kapsamda yatırım yapacak olan kuruluşların Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi alması gerektiği unutulmamalıdır.

Açıklamalar kapsamında yeni teşvik sistemi aşağıda yer alan 4 ana başlık halinde incelenebilecektir.

- Genel teşvik uygulamaları,

- Bölgesel teşvik uygulamaları,

- Büyük ölçekli yatırımların teşviki

- Stratejik yatırımların teşviki.

Yukarıdaki sınıflandırma kapsamında yararlanılabilecek teşvik ve destek unsurlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Genel teşvik uygulamaları

Bölgesel teşvik uygulamaları

Büyük ölçekli yatırımların teşviki

Stratejik yatırımların teşviki

- KDV istisnası

- KDV istisnası

- KDV istisnası

- KDV istisnası

- Gümrük vergisi muafiyeti

- Gümrük vergisi muafiyeti

- Gümrük vergisi muafiyeti

- Gümrük vergisi muafiyeti

 

- Vergi indirimi

- Vergi indirimi

- Vergi indirimi

 

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

 

- Yatırım yeri tahsisi

- Yatırım yeri tahsisi

- Yatırım yeri tahsisi

 

- Faiz desteği

 

- Faiz desteği

 

 

 

- KDV iadesi


Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yeni teşvik sistemi kapsamındaki tüm yatırımlar için KDV istisnası ve gümrük muafiyeti uygulanacaktır. Genel teşvik uygulamaları dışında diğer üç kategori için aynı zamanda vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak ve yatırım yeri tahsis edilecektir.

Bölgesel teşvik uygulamaları ile stratejik yatırımlar için faiz desteği de yeni teşvik sisteminde sağlanacak destek unsurlarındandır. KDV iadesi ise sadece stratejik yatırımlar için geçerli olacaktır. Diğer taraftan açıklamada sadece VI. bölge için gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği sağlanacağı belirtilmiştir.

I. Genel teşvik uygulamaları

Yeni teşvik sisteminde bölge ayrımı yapılmaksızın;

- Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve

- Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların,

KDV istisnası ve gümrük muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir.

Yatırımın VI. bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği sağlanacaktır.

II. Bölgesel teşvikler

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz teşvik uygulaması açısından 4 bölgeye ayrılmıştı. Yeni teşvik sisteminde ise gelişmişlik kriterine göre 6 bölgeye ayrıldığı görülmektedir. Bölgeler ve bu bölgelerde yer alan iller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

I. Bölge

(8 il)

II. Bölge

(13 il)

III. Bölge

(12 il)

IV. Bölge

(17 il)

V. Bölge

(16 il)

VI. Bölge

(15 il)

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

     

Malatya

Tokat

Şırnak

     

Nevşehir

Tunceli

Van

     

Rize

Yozgat

 
     

Sivas

   


Yeni teşvik sistemindeki bölgesel teşvik uygulamasında yatırım yapılan ilin bulunduğu bölgeye göre teşvik ve destek unsurları farklılıklar arz etmektedir. Yatırım hangi ilde yapılıyorsa o ilin içinde bulunduğu bölge için belirlenmiş olan destek ve teşvikler uygulanacaktır. Ancak;

- OSB'lerde yapılacak yatırımlar,

- Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar,

vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısındanyatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir. Örneğin yatırımcı IV. bölgede bulunan Çorum'da organize sanayi bölgesinde yatırım yaparsa IV. bölgenin değil, V. bölgenin imkanlarından yararlanacaktır.

Ancak açıklamada bu uygulamanın sadece vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından geçerli olduğu belirtildiğinden, bu kapsamda V. bölgede gerçekleştirilen yatırımlar (OSB, sektörel işbirliği ve Ar-Ge kapsamında geliştirilen ürünlerin üretimi) dolayısıyla gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesi desteğinden yararlanılamayacağı anlaşılmaktadır.

Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasına ek olarak bölgesel bazda uygulanacak olan destek ve teşvikler aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

A. Vergi indirimi

Vergi indirimi desteği, temel olarak eski teşvik uygulamasında olduğu gibi münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanacaktır. Yeni teşvik sisteminde ise farklı olarak, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir yüzdesine ulaşılıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara da uygulanabilecektir.

Genel olarak 2013 yılı sonuna kadar başlanılan yatırımlardaki katkı oranının bu tarihten sonra başlanacak olan yatırımlara göre daha yüksek olduğu ve I. bölgeden VI. bölgeye gidildikçe bu oranın arttığı görülmektedir. Yatırıma katkı oranları bölgesel ayrım çerçevesinde aşağıda yer almaktadır.

 

Yatırıma katkı oranları

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I

% 15

% 10

II

% 20

% 15

III

% 25

% 20

IV

% 30

% 25

V

% 40

% 30

VI

% 50

% 35


B. Sigorta primi işveren hissesi desteği

Yatırıma başlama tarihine göre aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacaktır.

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

Destek tavanı

(Sabit yatırıma oranı)

I

2 yıl

---

% 10

II

3 yıl

---

% 15

III

5 yıl

3 yıl

% 20

IV

6 yıl

5 yıl

% 25

V

7 yıl

6 yıl

% 35

VI

10 yıl

7 yıl

% 50


Destek VI. bölgede yer alan organize sanayi bölgelerinde (OSB) 12 yıl süre ile uygulanacaktır.

C. Faiz desteği

Yeni teşvik siteminde eskiden olduğu gibi I. ve II. bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlar için faiz desteği öngörülmemektedir. Diğer taraftan yeni sistemde III ila VI. bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara finansman desteği sağlamak amacıyla faiz desteği tavanları yükseltilmiştir. Bölgeler bazında faiz desteği oranları ile azami destek tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bölgeler

Destek oranı

Azami destek tutarı

TL cinsi kredi

Döviz cinsi kredi

III

3 puan

1 puan

500.000 TL

IV

4 puan

1 puan

600.000 TL

V

5 puan

2 puan

700.000 TL

VI

7 puan

2 puan

900.000 TL


D. VI. bölgede yapılacak olan yatırımlara özel destekler

Açıklamada düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında sadece VI. bölgede gerçekleştirilecek olan yatırımlarda, işgücü maliyetinin azaltılması amacıyla, sigorta primi işveren hissesi desteğinin (10 yıl, OSB'lerde 12 yıl) yanında ek desteklerin sağlanacağı belirtilmektedir. Bunlar;

- Gelir vergisi stopajı desteği,

- Sigorta primi işçi hissesi desteği,

olarak sayılmıştır.

Buna göre düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında VI. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesi 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

Bu çerçevede VI. bölge, işgücü maliyeti açısından ülkemizin en avantajlı bölgesi haline gelmektedir.

E. Öncelik arz eden yatırımlar

Açıklamada, öncelikli alanlarda yapılacak yatırımların I. ila V. bölgelerde yer alması durumunda, V. bölge desteklerinden yararlanacağı belirtilmektedir. Bunlar;

 • Madencilik yatırımları,
 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,
 • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
 • Yatırım tutarı 20 milyon TL üzerinde olan;
  • Belirli ilaç yatırımları,
  • Savunma sanayi yatırımları,

Ülkemizdeki kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri (K.T.K.G.B.), Ekonomi Bakanlığının açıklamasında aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 Adana Karataş Yumurtalık K.T.K.G.B.

 Erzincan Ergan Dağı K.T.K.G.B.

 Ankara Kızılcahamam K.T.K.G.B.

 İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe  Termal K.T.K.G.B.

 Antalya (Kuzey) K.T.K.G.B.

 İzmir Dikili Termal K.T.K.G.B.

 Antalya Demre K.T.K.G.B.

 Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.T.K.G.B.

 Antalya Kemerağzı-Kundu K.T.K.G.B. 

 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.T.K.G.B.

 Antalya Kent Merkezi K.T.K.G.B.

 Mersin Tarsus K.T.K.G.B.

 Antalya Oymapınar K.T.K.G.B.

 Muğla Milas Fesleğen K.T.K.G.B.

 Aydın Didim K.T.K.G.B.

 Nevşehir Kapadokya K.T.K.G.B.

 Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.T.K.G.B.

 Ordu Bolaman K.T.K.G.B.

 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K.T.K.G.B.

 Rize Anzer K.T.K.G.B.

 Denizli Termal K.T.K.G.B.

 Rize Çamlıhemşin Ayder K.T.K.G.B.

 Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.K.G.B.

 Samsun Ayvacık K.T.K.G.B.

 Elazığ Harput K.T.K.G.B.

 Şanlıurfa Kent Merkezi K.T.K.G.B.

 Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.K.G.B.

 


F. Diğer önemli değişiklikler

Açıklamada, demir cevheri ve linyit kömürü yatırımlarının bölgesel teşvik sistemi kapsamında destekleneceği, tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

III. Büyük ölçekli yatırımlar

Açıklamada, teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük ölçekli yatırımların;

- KDV istisnası,

- Gümrük vergisi muafiyeti,

- Vergi indirimi,

- Sigorta primi işveren hissesi desteği ve

- Yatırım yeri tahsisi

ile desteklenmesine devam edileceği belirtilmektedir.

Yatırımın VI. bölgede gerçekleştirilmesi halinde ise 10 yıl süreyle, asgari ücret üzerinden hesaplanan; gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği sağlanacaktır.

Büyük ölçekli yatırımlara ilişkin olarak yatırım konuları ve asgari sabit yatırım tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Yatırım konuları

Asgari sabit yatırım tutarı (Milyon TL)

 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1.000

 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

50

 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

 Elektronik Sanayi Yatırımları

50

 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

50

 İlaç Üretimi Yatırımları

50

 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

50

 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar dahil) İmalatı Yatırımları

50

 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanunu'nda belirtilen IV/c grubu metalik  madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar  (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

50


A. Vergi indirimi

Büyük ölçekli yatırımlar için belirlenen yatırıma katkı oranları bölgesel ayrım çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Yatırıma katkı oranları

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I

% 25

% 20

II

% 30

% 25

III

% 35

% 30

IV

% 40

% 35

V

% 50

% 40

VI

% 60

% 45


B. Sigorta primi işveren hissesi desteği

Büyük ölçekli yatırımlara yatırıma başlama tarihine göre aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacaktır.

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

Destek tavanı

(Sabit yatırıma oranı)

I

2 yıl

---

% 3

II

3 yıl

---

% 5

III

5 yıl

3 yıl

% 8

IV

6 yıl

5 yıl

% 10

V

7 yıl

6 yıl

% 11

VI

10 yıl

7 yıl

% 15


Destek VI. bölgede yer alan organize sanayi bölgelerinde (OSB) 12 yıl süre ile uygulanacaktır.

IV. Stratejik yatırımların teşviki

Yeni teşvik paketinde, eski sistemde olmayan stratejik yatırımların teşvikine yer verilmektedir. Ekonomi Bakanlığının sunumunda stratejik yatırımları değerlendirme kriterleri:

 • İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,
 • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
 • % 50'den fazlası ithalatla karşılanan,
 • Asgari % 40 katma değer üreten,
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar,

olarak sayılmıştır. Açıklamada ayrıca stratejik yatırım konuları; % 50'den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil) olarak tanımlanmıştır.

Stratejik yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasının yanında bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurları sağlanacaktır.

- 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği (VI. bölgede ise 10 yıl)

- Yatırıma katkı oranı % 50 olmak üzere % 90 vergi indirimi,

- Faiz desteği (sabit yatırım tutarının % 5'ini aşmamak kaydıyla azami 50 milyon TL)

- Yatırım yeri tahsisi

- 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için bina inşaat harcamalarına KDV iadesi

Ayrıca stratejik yatırımın VI. bölgede gerçekleştirilmesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan; gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği 10 yıl süre ile sağlanacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 


Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79