No: 60

Tarih: 24/04/2020

Konu:

Yabancı para cinsinden ödenen BES katkı payları için devlet katkısı oranı %10 olarak belirlendi.


Özet: 24 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işveren tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.

Karar, yayım tarihinde (24 Nisan 2020) yürürlüğe girmiştir.Hatırlanacağı üzere 26 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’la 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 18. maddesine yeni bir cümle eklenmişti.

Böylelikle bireysel emeklilik sistemine Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilmesinin önü açılmıştı.

7226 sayılı Kanun’un 19. maddesinde ise %25 olarak uygulanan devlet katkısı oranının, yukarıdaki kapsamda yabancı para cinsinden ödenen katkı payları için %10’a kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmekteydi.

Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız 26 Mart 2020 tarihli ve 044 numaralı sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştu.

7226 sayılı Kanun’la Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin, 24 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2477 sayılı Karar ile kullanıldığı görülmektedir. Buna göre işveren tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.

Karar, yayım tarihinde (24 Nisan 2020) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79