No: 58

Tarih: 21/04/2020

Konu:

Şubat ve mart aylarına ilişkin KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 21 Nisan 2020 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 129 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 129 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ait,

- 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait,

katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri
28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ait KDV beyannameleri için de geçerlidir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79