No: 56

Tarih: 17/04/2020

Konu:

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 127 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 17 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 127 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79