No: 97

Tarih: 03/12/2019

Konu:

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.


Özet: 19 Temmuz 2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı madde eklenmişti.

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler talep etmeleri halinde, bu faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacaktır.

3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 309 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile yukarıdaki hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yayım tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.Hatırlanacağı üzere 19 Temmuz 2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 saylı Kanun’un 1. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı 113. madde eklenmişti.

Buna göre; şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin, talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u, bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacaktır.

KDV Kanunu kapsamında hasılat esaslı vergileme usulüne göre vergilendirilenler de hesapladıkları KDV dahil tutarın %10’unu vergiye tabi kazanç olarak dikkate alabileceklerdir.

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca hasılat esaslı kazanç kapsamına giren mükelleflerin 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönmeleri mümkün bulunmamaktadır.

3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 309 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile yukarıdaki hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız....

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79