No: 88

Tarih: 25/10/2019

Konu:

Yıllık tecil faizi oranı %19’a düşürüldü.


Özet: Yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yıllık %19’a düşürülmüştür.

Söz konusu oran değişikliği 25 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

25 Ekim 2019 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 24 Ekim 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geçerli olan oranda, 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yıllık %19’a düşürülmüştür.

Söz konusu oran değişikliği 25 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

25 Ekim 2019 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 24 Ekim 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geçerli olan oranda, 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 25 Ekim 2019 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 25 Ekim 2019 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 24 Ekim 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geçerli olan oranlarda, 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanun’un 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında son 10 yıl içerisinde uygulanan yıllık tecil faizi oranlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Uygulandığı dönem

Yıllık oran

21.11.2009 - 20.10.2010

%19

21.10.2010 - 05.09.2018

%12

06.09.2018 - 24.10.2019

%22

25.10.2019 tarihinden itibaren

%19

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79