No: 84

Tarih: 21/10/2019

Konu:

Elektronik defter uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sıra numaralı Tebliğ ile 1 sıra numaralı Elektronik Defter Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır:

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ve bu mükelleflerimizin mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kâğıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketlerinin e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

- Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük: 1 Ocak 2020)

- Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

- Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesine imkân sağlanmıştır. (Yürürlük: 1 Ocak 2020)

Tebliğ’in; yukarıda 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilenler dışındaki düzenlemeleri yayım tarihinde (19 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sıra numaralı Tebliğ ile 1 sıra numaralı Elektronik Defter Tebliği’nde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ve bu mükelleflerimizin mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kâğıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketlerinin e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

- Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan düzenleme yapılmıştır. Tebliğ’in bu düzenlemesi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Dönem

Aylık yükleme tercihinde bulunulması halinde

Geçici vergi dönemleri bazında yüklemem tercihinde bulunulması halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak

Şubat

Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan

Mayıs

Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz

Ağustos

Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim

Kasım

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

 

- Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

- Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğ’de öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesine imkân sağlanmıştır. Bu düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulan 3 sıra numaralı Tebliğ’in, yukarıda 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilenler dışındaki düzenlemeleri yayım tarihinde (19 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Cem Onat
cem.onat@tr.ey.com
(212) 408 53 20

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70