No: 79

Tarih: 02/10/2019

Konu:

Bazı davalar kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e düşürüldü.


Özet: 2 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri”nde KDV oranı %8’e düşürülmüştür.

Karar, yayımı tarihinde (2 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetler %1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetler ise %8 oranında KDV’ye tabidir. Bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetler üzerinden ise genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

2 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanun’a ekli (II) sayılı listenin “B. Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,”

Bu düzenleme ile söz konusu sırada sayılan avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e düşürülmüştür.

Karar, yayımı tarihinde (2 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79