No: 75

Tarih: 16/08/2019

Konu:Bazı sigara ve tütün mamullerinin ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

Özet: 15 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sirkülerimiz ekinde listesine yer verilen bazı sigara ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (15 Ağustos 2019) yürürlüğe girmiştir.15 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan bazı sigara ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (15 Ağustos 2019) yürürlüğe girmiştir.

ÖTV oranı, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenen mallara ilişkin liste aşağıdadır.

 

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ’nde yer alan bazı mallar

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu
Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,3899

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,3899

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4539

 

 


Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70