No: 74

Tarih: 15/08/2019

Konu:Başta malul ve engellilerin taşıt alımındaki istisna uygulaması olmak üzere ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Özet: 10 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı ÖTV Tebliği ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin malul veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası ile ilgili bölümünde değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ’le ayrıca, (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen bazı taşıtlarla ilgili ÖTV uygulamalarına ilişkin açıklamalar yapılmış ve ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasına ilişkin ÖTV Kanunu’nun geçici 7. maddesi uygulamasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

 

İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.10 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı ÖTV Tebliği ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

- Engellilere engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin ilgili kısımlarında malul veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

 

- 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik uyarınca, Başbakanlık merkez teşkilatının taşıt alımlarında ÖTV istisnası, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının taşıt alımlarında ÖTV istisnası olarak değişmiş olduğundan, ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğin ilgili bölümünde, Kanun’daki bu değişikliğe uygun ibare değişiklikleri yapılmıştır.

 

- Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen bazı taşıtlarla ilgili ÖTV uygulamalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

- Ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasına ilişkin ÖTV Kanunu’nun geçici 7. maddesi uygulamasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

 

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70