No: 47

Tarih: 26/03/2019

Konu:Bankaların, ihraç edip kendilerinin satın aldıkları varlığa dayalı menkul kıymetlerin dönemsel getirilerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı % 1 olarak belirlendi.

Özet: 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık finansmanı fonları veya konut finansmanı fonları tarafından veya ipotek finansmanı kuruluşu tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilmektedir.

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin ihracını takiben yatırımcılardan toplanan paralarla yine aynı Tebliğ’in beşinci bölümde yer alan esaslar çerçevesinde fon portföyü oluşturulmakta ve varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin ihracı kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan bu varlıklardan elde edilen nakit akımlarından karşılanmaktadır.

Aynı Tebliğ’in beşinci bölümünde yer alan 15. maddesi uyarınca, izahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koşuluyla varlık finansman fonu, portföyüne banka veya ipotek finansman kuruluşu tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetleri dahil edilebilmektedir. Böyle bir durumda, yatırımcıların paraları bu menkul kıymetlerden elde edilen nakit akımlarından karşılanacaktır.

Aynı Tebliğ’in 10/1. maddesi uyarınca ise kaynak kuruluş veya kurucu, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nominal değerinin %5’ini satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, varlık finansman fonu tarafından portföyüne alınan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilmiş olan varlığa dayalı menkul kıymetlerin nominal bedelinin %5’inin kaynak kuruluş veya kurucu tarafından satın alınması gerekmektedir.

Bu işlemde kaynak kuruluşun veya kurucunun (ihraççının) banka olduğu durumda, banka tarafından nominal bedelin %5’ine kadar alınan varlığa dayalı menkul kıymetler nedeniyle elde edilen dönemsel getiriler için banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı, 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla %1 olarak belirlenmiştir.

Varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler için bu oran uygulanmayacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76