No: 45

Tarih: 25/03/2019

Konu:KDV, muhtasar, damga vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 22 Mart 2019 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 114 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 25 Mart 2019 tarihine kadar verilmesi gereken; muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Mart 2019 tarihine,

- 25 Mart 2019’a kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 1 Nisan 2019 tarihine,

uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, söz konusu beyannamelere ilişkin vergilerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 22 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 114 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle;

- 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar,

- 25 Mart 2019 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna (elektronik olarak verilmesi gereken beyannameler ise aynı tarih gün sonuna) kadar,

uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden mükelleflerin; muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri vergileri en geç 26 Mart 2019 tarihinde, yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan ettikleri verginin ilk taksitini ise en geç 1 Nisan 2019 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79