No: 44

Tarih: 22/03/2019

Konu:İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflerce % 18 KDV’li olarak alınan taşıtların tesliminde uygulanacak KDV oranı belirlendi.

Özet: 22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar’a ekli (1) sayılı listenin 9. sıranın sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna bir cümle eklenmiştir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, 2007/13033 sayılı Karar’ın 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (% 18) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanacaktır.

Karar, yayım tarihinde (22 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin % 1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin ise % 8 oranında KDV’ye olduğu, bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenleme yer almaktadır.

(I) sayılı listenin 9. sırasında ise motorlu taşıtlardan sadece kullanılmış olalar için uygulanan KDV oranına ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9. sıranın sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna bir cümle eklenmiştir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, 2007/13033 sayılı Karar’ın 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (% 18) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanacaktır.

Karar, yayım tarihinde (22 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79