No: 43

Tarih: 21/03/2019

Konu:Yurt dışında ihraç edilen tahvil faizleri ile döviz tevdiat faizlerine ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.

Özet: 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Gelir türü

Tevkifat oranı

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden/gelirlerden

% 7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden/gelirlerden

% 3

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden/gelirlerden

% 0


Bu hüküm, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılması gereken tevkifatın oranı; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 20’ye, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise % 18’e çıkarılmıştır.

Yeni tevkifat oranları, yayım tarihinden (21 Mart 2019 dahil) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faiz ve kâr payları ile aynı tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faiz ve kâr paylarına uygulanacaktır.

- Dar mükellefiyete tabi kurumlara, ikincil sermaye benzeri krediler ile varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin edilen krediler için ödenen faizler üzerinden tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve geçici 67. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında yapılan bazı ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

1. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirlerine ilişkin tevkifat oranı

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden, elde edilen faiz gelirleri üzerinden; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında; 21 Mart 2019 tarihi öncesi
(Eski Oran) ile 21 Mart 2019 tarihi ve sonrasında (Yeni Oran) yapılması gereken tevkifat oranları
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

 

Eski oran

Yeni oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden

% 10

% 7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden

% 7

% 3

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden

% 3

% 0

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden

% 0


2 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerde tevkifat oranı

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden;
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında; 21 Mart 2019 tarihi öncesi (Eski oran) ile 21 Mart 2019 tarihi ve sonrasında (Yeni oran) yapılması gereken tevkifat oranları
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

 

Eski oran

Yeni oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden

% 10

% 7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

% 7

% 3

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

% 3

% 0

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

% 0


Cumhurbaşkanı Kararı’nın yukarıda yer verilen oran değişikliklerine ilişkin hükümleri yayım tarihinde (21 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir.

3. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarında tevkifat oranı

Cumhurbaşkanı Kararı’yla; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları artırılmıştır. Buna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise % 18 oranında tevkifat yapılacaktır.

Yeni tevkifat oranları, yayım tarihinden (21 Mart 2019 dahil) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faiz ve kâr payları ile aynı tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faiz ve kâr paylarına uygulanacaktır.

Yukarıdaki oran değişikliğini de içerecek şekilde, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, hesabın açılış veya vade yenileme tarihleri dikkate alınarak uygulanacak olan tevkifat oranlarını gösteren özet tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

 

01.01.2013 ve öncesi

02.01.2013-30.08.2018

31.08.2018-30.11.2018

01.12.2018-20.03.2019

21.03.2019 ve sonrası

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

% 18

% 20

% 18

% 20

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

% 15

% 16

% 15

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

% 13

% 13

% 13

% 18


4. İkincil sermaye benzeri krediler ile varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin edilen krediler için ödenen faizlere uygulanacak tevkifat oranı

Dar mükellefiyete tabi kurumlara, bankaların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri krediler ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri krediler için ödenecek faizler üzerinden % 1 oranında tevkifat uygulanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tevkifatın oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76