No: 26

Tarih: 13/02/2019

Konu:Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 111 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de aynı tarihe kadar (18 Şubat 2019) ödenmesi unutulmamalıdır.Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32.maddelerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Aralık/2018 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 14 Şubat 2019tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerinde 18Şubat 2019(17 Şubat hafta sonuna geldiği için) Pazartesi akşamına kadar ödenmesi gerekmekteydi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat 2019tarihinde internet sitesinden yayınlanan 111 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin aynı tarihe kadar (18 Şubat 2019) ödenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79