No: 22

Tarih: 25/01/2019

Konu:Yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyonlar için geçerli olan ÖTV istisnası uygulamasındaki “standart yakıt deposu”nun tanımında değişiklik yapıldı.

Özet: Bakanlar Kurulunca belirlenmiş gümrük kapılarında, Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi özel tüketim vergisinden istisnadır.

Standart yakıt deposu ise Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde tanımlanmıştır.

25 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı gün yürürlüğe giren 5 seri numaralı Tebliğ ile standart yakıt deposu tanımına “son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litre” ibaresi eklenmiştir.Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP numaralı malların (motorin), Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi özel tüketim vergisinden istisnadır.

Standart yakıt deposu ise Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde;

“Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 95. maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.), istisna uygulanacak depoları”

şeklinde tanımlanmıştır.

25 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 5 seri numaralı Tebliğ ile yukarıdaki tanımda yer alan “490 litreyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, belirlenmiş olan sınır kapılarında, Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına, yalnızca yurt dışına çıkışlarda, a) TIR çekicilerinde 900 litreyi,

b) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 650 litreyi,

c) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 490 litreyi,

d) Son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi,

aşmamak üzere, standart yakıt depolarının alabileceği miktar kadar motorin teslimleri özel tüketim vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir. Frigofirik depolardaki yakıt miktarı da ayrıca dikkate alınacak ve araca tanınan miktardan fazla olamayacaktır.

Söz konusu istisna aşağıdaki gümrük kapılarında uygulanmaktadır:

Kara sınır kapıları

İli

Çıldır Aktaş

Ardahan

Dilucu

Iğdır

Gürbulak

Ağrı

Hamzabeyli

Edirne

İpsala

Edirne

Kapıköy

Van

Kapıkule

Edirne

Sarp

Artvin

 

Deniz sınır kapıları

İli

Alsancak

İzmir

Ambarlı

İstanbul

Çeşme

İzmir

Derince

Kocaeli

Giresun

Giresun

İskenderun

Hatay

Karasu

Sakarya

Kepez

Çanakkale

Mersin

Mersin

Pendik

İstanbul

Samsun

Samsun

Tekirdağ

Tekirdağ

Trabzon

Trabzon

Yalova

Yalova

Zonguldak

Zonguldak

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70