No: 15

Tarih: 03/01/2019

Konu:Alkollü içeceklere ilişkin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün fonu tutarı yeniden belirlendi.

Özet: 31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Karar ile ayrıca yabancı tütün üzerinden alınan tütün fonunun oranı 0 $/ton olarak yeniden belirlenmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2019 tarihi öncesi ve sonrasında ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içeceklere uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarını karşılaştırmalı olarak gösteren tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Söz konusu asgari maktu ÖTV tutarları 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yeniden belirlenmiş olduğundan, ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (3) numaralı fıkra hükmü kapsamında 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için enflasyon artışı yapılmayacaktır.

2009/15685 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın 2. maddesi uyarınca yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden tütün fonu ödenmesi gerekmektedir. 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün fonunun oranı 0 $/ton olarak belirlenmiştir. Bu hüküm de 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Fon tutarı söz konusu Karar ile değişmeden önce 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG: 1 Ocak 2018) çerçevesinde
150 $/ton olarak uygulanıyordu.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

 

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Eski Tutar

536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (1.1.2019 tarihinden itibaren)

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,5592

1,7694

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

7,6662

8,6996

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

51,7935

58,7753

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

78,1692

88,7064

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

62,0753

70,4431

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

0

213,0168

241,7315

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

7,6662

8,6996

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

0

213,0168

241,7315

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

213,0168

241,7315

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

213,0168

241,7315

2208.50

Cin ve Geneva

0

213,0168

241,7315

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

213,0168

241,7315

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

213,0168

241,7315

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

213,0168

241,7315

2208.70

Likörler

0

213,0168

241,7315

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

213,0168

241,7315

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

213,0168

241,7315

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

213,0168

241,7315

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70