No: 95

Tarih: 06/09/2018

Konu:Yıllık tecil faizi oranı % 22 olarak belirlendi.

Özet: Halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu oran değişikliği 6 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

6 Eylül 2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile söz konusu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu oran değişikliği 6 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

6 Eylül 2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile söz konusu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 6 Eylül 2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 6 Eylül 2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir. 6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında son 10 yıl içerisinde uygulanan yıllık tecil faizi oranlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Uygulandığı dönem

Yıllık oran

28.04.2006 - 20.11.2009

% 24

21.11.2009 - 20.10.2010

% 19

21.10.2010 - 05.09.2018

% 12

06.09.2018 tarihinden itibaren

% 22

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79