No: 67

Tarih: 28/05/2018

Konu:

Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.


Özet: 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun’un uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ 26 Mayıs 2018 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ ise 26 Mayıs 2018 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ’de,

- Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

 

konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca Tebliğ ekinde başvuru sırasında düzenlenmesi gereken form ve dilekçe örneklerine de yer verilmektedir.

1 seri numaralı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği”ne ulaşmak için tıklayınız...

Tebliğ” eklerine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79