No: 23

Tarih: 12/02/2018

Konu:Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Şubat 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 99 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2017 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de aynı tarihe kadar (19 Şubat 2018) ödenmesi gerekmektedir.Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddelerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Aralık/2017 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 14 Şubat 2018 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de 19 Şubat 2018 Pazartesi (17 Şubat hafta sonuna geldiği için) akşamına kadar ödenmesi gerekmekteydi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Şubat 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 99 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2017 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 19 Şubat 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79