No: 13

Tarih: 23/01/2018

Konu:

2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

  • Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek tüm yatırımlar, 6. bölge şartlarında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanabilecektir.

  • US-97 kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan kağıt ve kağıt ürünleri üretim konularına yönelik yatırımlar, kağıt hamurundan başlayan entegre üretim şartı aranmaksızın bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

  • Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kuruyemiş, ve turşu üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

  • Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

  • Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da (BKK) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

2012/3305 sayılı BKK’nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları yer almaktadır. Buna göre söz konusu maddede sayılan yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden, 6. bölgede yer almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerinden yararlanabilmektedir.

Maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca denizyolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktaydı.

2017/11133 sayılı BKK ile ilgili bentte yapılan değişiklikle, havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Buna göre söz konusu bent aşağıdaki şekli almıştır:

“a. Denizyolu veya havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

Diğer taraftan 2012/3305 sayılı BKK’nın (2 B) numaralı ekinin 2 numaralı dipnotunda ise “Havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1. bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.” hükmü yer almaktaydı. 2017/11133 sayılı BKK ile havayolu ile yük ve⁄veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları arasına alınmış olduğundan, bu dipnot da yürürlükten kaldırılmıştır.

2. İstanbul’da gerçekleştirilecek hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımları

2012/3305 sayılı Karar'ın (2 B) numaralı ekinde “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” yer almaktadır. Bu listenin İstanbul ilinin yer aldığı satırına “37” sektör numarası (Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı) ilave edilmiştir.

Buna göre İstanbul’da gerçekleştirilen asgari 1 milyon TL’yi aşan hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımına yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

3. Cazibe merkezlerinde ilişkin destekler

2012/3305 sayılı BKK’nın 18. maddesinde “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar”a ilişkin hüküm yer almaktadır. Maddenin 4. fıkrası uyarınca; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanabilmekteydi.

2017/11133 sayılı BKK ile ilgili fıkrada yapılan değişiklikle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında söz konusu desteklerden yararlanabilecek yatırımlar için “bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik” yatırım olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek tüm yatırımlar, 6. bölge şartlarında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanabilecektir.

4. Entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar

2012/3305 sayılı BKK’nın (2 A) numaralı ekinde; bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler ile bölgelere göre değişen asgari yatırım tutarlarının listesi yer almaktadır. Söz konusu listede “10” numaralı sektör kodu ve “21” numaralı US-97 kodu ile gösterilen “kağıt ve kağıt ürünleri imalatı” yatırımları bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir.

Ancak bu yatırımlarla ilgili Karar’ın (2 B) numaralı ekinin 4. dipnotunda, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımların bölgesel desteklerden faydalanabileceği belirtilmekteydi.

2017/11133 sayılı BKK ile 4 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“6. bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.”

Söz konusu değişiklik uyarınca; US-97 kodunda sayılan ürünlerin imalatına yönelik yatırımlarda, kağıt hamurundan başlayan entegre yatırım şartı aranmaksızın bölgesel yatırım teşvikleri uygulanabilecektir.

5. Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından

2012/3305 sayılı BKK’nın (2 B) numaralı ekinin 6 numaralı dipnotunda 6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından bölgesel yatımlardan yararlanamayacak olanlar sayılmaktaydı. Buna göre 6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma⁄kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamıyordu.

2017/11133 sayılı BKK ile söz konusu dipnotta değişiklik yapılarak; makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, kuruyemiş ve turşu üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırımlar arasından çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu dipnotta yer alan “ekmek” ibaresinden sonra parantez içinde “donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç” ibaresi de eklenmiştir.

6 numaralı dipnotun 2017/11133 sayılı BKK ile değiştirilen şekli aşağıdadır:

“6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.”

6. Havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları

a. Bölgesel destekler

2012/3305 sayılı BKK’nın (2 B) numaralı ekinin 10 numaralı dipnotunda sayılan yatırım konuları, bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilmektedir. İlgili dipnotun (ç) bendinde; “Asgari 5 milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)” yer almaktaydı.

2017/11133 sayılı BKK ile söz konusu bentte değişiklik yapılarak, havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları da ilgili bende eklenmiştir.

Buna göre, asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil) bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

b. Büyük ölçekli yatırımlar

2012/3305 sayılı BKK’nın (3) numaralı ekinde büyük ölçekli yatırım kabul edilen yatırım konuları ve asgari sabit yatırım tutarlarına ilişkin liste yer almaktadır. Söz konusu listenin 3. sırasında asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havaalanı Yatırımları” bulunmaktaydı.

2017/11133 sayılı BKK ile söz konusu sıra, “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir. Asgari sabit yatırım tutarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Yürürlük

Yukarıda yer verilen değişiklikler 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 20 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75