No: 5

Tarih: 03/01/2017

Konu:Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2017-30.06.2017).

Özet: 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşmenin 5 ve 8. maddeleri kapsamında 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak olan katsayılar belirlenmiştir. Aynı dönemde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile söz konusu katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır. (Tablo 1).

Diğer taraftan en son 1 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.
(Tablo 2).

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

- Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmişti. Toplu sözleşmede 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı % 3, ikinci 6 aylık dönemi için de % 4 olarak öngörülmüştü.

Yukarıdaki hükümler kapsamında 2016 yılının ikinci 6 aylık dönemi için geçerli olan katsayılar Toplu Sözleşme uyarınca % 3 oranında artırılmak suretiyle, 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,096058 ve taban aylık katsayısı ise 1,503595 olarak hesaplanmıştır.

01.01.2017-30.06.2017 dönemindeuygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile yukarıdaki katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

Tablo 1:

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı

2.416,15 ve fazlası

57,50 TL

2.398,86 - 2.416,14

48,25 TL

2.187,53 - 2.398,85

45,00 TL

1.918,57 - 2.187,52

42,25 TL

1.591,49 - 1.918,56

37,25 TL

1.591,48ve daha aşağısı

36,25 TL


Ayrıca yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 1 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 2.416,15 TL'den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere,1 Ocak 2017-30 Haziran 2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Tablo 2:

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

ABD

182

ABD Doları

İsviçre

283

İsviçre Frangı

Almanya

164

Euro

İtalya

152

Euro

Avustralya

283

Avustralya Doları

Japonya

31.405

Japon Yeni

Avusturya

166

Euro

Kanada

244

Kanada Doları

Belçika

161

Euro

Kuveyt

50

Kuveyt Dinarı

Danimarka

1.238

Danimarka Kronu

Lüksemburg

161

Euro

Finlandiya

148

Euro

Norveç

1.193

Norveç Kronu

Fransa

160

Euro

Portekiz

155

Euro

Hollanda

156

Euro

Suudi Arabistan

617

Suudi Arabistan Riyali

İngiltere

115

Sterlin

Yunanistan

158

Euro

İrlanda

155

Euro

Kosova

123

Euro

İspanya

158

Euro

Diğer AB Ülkeleri

127

Euro

İsveç

1.359

İsveç Kronu

Diğer Ülkeler

157

ABD Doları


Yurt dışı harcırah uygulamasıyla ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79